Menu

FAQ

- Thứ 2 - Thứ 6: 7:00 - 17:00
- Thứ 7: 07:00 - 12:00
- CN: nghỉ
Có. Ngoài giờ làm việc ở trên, bệnh viện có khám dịch vụ ngoài giờ :
- Thứ 2- thứ 6: 17:00 - 20:00
- Thứ 7: 12:00 - 18:00
- CN: 08:00 - 17:00
Có, Stbernard Hospital chấp nhận bảo hiểm y tế, kể cả trái tuyến.